Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій Товариства

ПРАТ “РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД” ( далі за текстом – Товариство) повідомляє, що 29.09.2023 року отримало від акціонера Товариства Акціонерного товариства “ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ” ( скорочена назва: АТ “ЗНВКІФ “КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ”) (код ЄДРПОУ: 45058993; код ЄДРІСІ: 13301479),в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ГРОШІ ТА КАПІТАЛ” (код ЄДРПОУ 37954084), відомості щодо набуття АТ “ЗНВКІФ “КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ” контрольного пакета акцій Товариства.

Розмір частки АТ “ЗНВКІФ “КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ” в загальній кількості акцій Товариства до набуття становив 0%, після набуття – 67, 465% в загальній кількості акцій і 84,506 % в загальній кількості голосуючих акцій.

Дата та реквізити договорів, за наслідками виконання яких набувається контрольний пакет акцій Товариства:

1. Договір № 280923/1/1 від 28.09.2023 р. купівлі-продажу фінансових інструментів із фізичню особою – Івахів Світланою Володимирівною (РНОКПП 2686717901);

2. Договір № 1-23 від 28.09.2023 р. продажу емітентом власних цінних паперів із ПРАТ “РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД”.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 4, 30 грн. (чотири гривні тридцять копійок за одну акцію).

Дата набуття такого пакета: 29.09.2023 р.

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.