Повідомлення акціонерам:

Станом на 28.04.2021 р. ( дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» які скликаються на 06.05.2021 р.) загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» складає 11390517 шт., з них голосуючих 11257694 шт.

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.