Повідомлення акціонерам:

Станом на 20.03.2019 р. ( дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» які скликаються на 26.03.2019 р. ) загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» складає 11390517 шт., з них голосуючих – 11257694 шт.

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.