ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» 26.03. 2019 року

            ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря тимчасової Лічильної комісії – Почтар С.А., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства ( Протокол   № 3/2019/НР/П від 18.02.2019 р.), склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» ( питання 1 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

 

   ………………………………….   

      / Почтар С.А. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів» ( питання 2 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В. С., Секретарем – уповноваженого представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»

( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Ющак Н. М.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В. С., Секретарем – уповноваженого представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»

( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Ющак Н. М.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

                                           ( питання 3 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

  Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

    Рішення з п.14 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( представника акціонера ). Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці  до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня з питання № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства.  Регламент роботи: – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ; – час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.  Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

  Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

    Рішення з п.14 порядку денного Загальних зборів « Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( представника акціонера ). Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці  до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня з питання № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства.  Регламент роботи: – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ; – час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.  Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 4 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік затвердити, визнати його роботу задовільною.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік затвердити, визнати його роботу задовільною.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду»  ( питання 5 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2018 році  затвердити, визнати її роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2018 році  затвердити, визнати її роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 6 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2018 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» ( питання 7 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік» ( питання 8 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

2.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розподіл прибутків Товариства за  2018 рік»  ( питання 9 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2018 році Товариство має прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 128 276 тис. грн.

2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2018 році Товариство має прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 128 276 тис. грн.

2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення» ( питання 10 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

     

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 900 000 000 грн. (дев’ятсот мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:а)       Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

            11 257 246   голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

–  голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

            –    голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

Підсумки голосування:

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 900 000 000 грн. (дев’ятсот мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:а)       Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018р. – 2019 р., з АТ «Укрексімбанк» ( питання 11 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

–          Додаткова угода № 6516К16/EEP-87-EXIM-2 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «30» вересня 2016 року № 6516К16/EEP-87-EXIM.

–          Додаткова угода № 6516К21/EEP-102/2-EXIM-3 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «15» грудня 2016 року № 6516К21/EEP-102/2-EXIM.

–          Додаткова угода № 6516К22/EEP-102/1-EXIM-2 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «15» грудня 2016 року № 6516К22/EEP-102/1-EXIM.

–          Додаткова угода № 65317К14-0001 від «16» жовтня 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 65317К14-0002 від «07» листопада 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 65317К14-0003 від «11» грудня 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 6513N3-17 від «21» травня 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0018 від «07» листопада 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0019 від «20» грудня 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0020 від «07» лютого 2019 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Кредитний договір від «07» листопада 2018 року № 18-35KN0007.

–          Додаткова угода № 18-35KN0007-0001 від «20» грудня 2018 року до Кредитного договору від «07» листопада 2018 року № 18-35KN0007.

–          Кредитний договір від «07» листопада 2018 року № 18-35KV0044.

–          Договір застави № 18-35ZM0003 від «07» листопада 2018 року.

–          Договір про внесення змін № 18-35ZM0003-0001 від «07» лютого 2019 року до Договору застави №18-35ZM0003 від «07» листопада 2018 року

–          Договір № 6515Z10-4 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z10-0005 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z20-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z20 від «27» листопада 2015 року.

–          Договір № 6515Z20-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z20 від «27» листопада 2015 року.

–          Договір № 6515Z11-4 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z11 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z11-0005 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z11 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z12-5 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z12 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z12-0006 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z12 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z13-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z13 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z13-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z13 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z14-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z14 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z14-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z14 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z15-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z15 від «24» липня 2015 року.

  –   Договір № 6515Z15-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору №  

      6515Z15 від «24» липня 2015 року.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

–          Додаткова угода № 6516К16/EEP-87-EXIM-2 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «30» вересня 2016 року № 6516К16/EEP-87-EXIM.

–          Додаткова угода № 6516К21/EEP-102/2-EXIM-3 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «15» грудня 2016 року № 6516К21/EEP-102/2-EXIM.

–          Додаткова угода № 6516К22/EEP-102/1-EXIM-2 від «21» травня 2018 року до Кредитного договору від «15» грудня 2016 року № 6516К22/EEP-102/1-EXIM.

–          Додаткова угода № 65317К14-0001 від «16» жовтня 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 65317К14-0002 від «07» листопада 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 65317К14-0003 від «11» грудня 2018 року до Кредитного договору від «14» вересня 2017 року № 65317К14.

–          Додаткова угода № 6513N3-17 від «21» травня 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0018 від «07» листопада 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0019 від «20» грудня 2018 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Додаткова угода № 6513N3-0020 від «07» лютого 2019 року до Генеральної кредитної угоди від «17» квітня 2013 року № 6513N3.

–          Кредитний договір від «07» листопада 2018 року № 18-35KN0007.

–          Додаткова угода № 18-35KN0007-0001 від «20» грудня 2018 року до Кредитного договору від «07» листопада 2018 року № 18-35KN0007.

–          Кредитний договір від «07» листопада 2018 року № 18-35KV0044.

–          Договір застави № 18-35ZM0003 від «07» листопада 2018 року.

–          Договір про внесення змін № 18-35ZM0003-0001 від «07» лютого 2019 року до Договору застави №18-35ZM0003 від «07» листопада 2018 року

–          Договір № 6515Z10-4 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z10-0005 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z10 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z20-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z20 від «27» листопада 2015 року.

–          Договір № 6515Z20-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до Іпотечного договору № 6515Z20 від «27» листопада 2015 року.

–          Договір № 6515Z11-4 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z11 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z11-0005 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z11 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z12-5 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z12 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z12-0006 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z12 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z13-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z13 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z13-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z13 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z14-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z14 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z14-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору № 6515Z14 від «24» липня 2015 року.

–          Договір № 6515Z15-3 від «07» листопада 2018 року про внесення змін до договору № 6515Z15 від «24» липня 2015 року.

  –   Договір № 6515Z15-0004 від «07» лютого 2019 року про внесення змін до договору №  

      6515Z15 від «24» липня 2015 року.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

« Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк»  ( питання 12 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

    

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 900 000 000, 00 (дев’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)         Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

            11 257 246   голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

–  голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

            –    голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 900 000 000, 00 (дев’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк».

Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а)    Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б)                     Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 13

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про внесення змін до кредитного договору № 20915 від «14» грудня 2005 року, укладеного Товариством з нерезидентом TSIRIPITA LIMITED, компанією з обмеженою відповідальністю»  ( питання 13 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

    

Приватному акціонерному товариству “Рокитнівський скляний завод” укласти з нерезидентом TSIRIPITA LIMITED, компанія з обмеженою відповідальністю, Республіка Кіпр (далі – Компанія) договір про внесення змін до кредитного договору №20915 від «14» грудня 2005 року (далі – Договір), укладеного між Товариством та Компанією, в частині продовження строку дії  Договору на 5 років та встановлення Остаточної дати погашення – «31» грудня 2025 року та внесення змін до Графіку погашення за Договором щодо погашення кредиту та сплати відсотків в Остаточну дату погашення.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

            11 257 246   голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

–  голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

            –    голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

Прийняте рішення:

Приватному акціонерному товариству “Рокитнівський скляний завод” укласти з нерезидентом TSIRIPITA LIMITED, компанія з обмеженою відповідальністю, Республіка Кіпр (далі – Компанія) договір про внесення змін до кредитного договору №20915 від «14» грудня 2005 року (далі – Договір), укладеного між Товариством та Компанією, в частині продовження строку дії  Договору на 5 років та встановлення Остаточної дати погашення – «31» грудня 2025 року та внесення змін до Графіку погашення за Договором щодо погашення кредиту та сплати відсотків в Остаточну дату погашення.

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

         ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 14

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

26.03. 2019 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 26.03.2019 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 26.03.2019 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 246 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

 ( питання 14 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 246 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Почтар С.А. /

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.