ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» 19.04. 2018 року

Протоколи Лічільної комісії

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.

Залишити відповідь