ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних Загагальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» 06.05.2021р.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря тимчасової Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена тимчасової Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства ( Протокол № 6/2021/НР/Ч від 01.04.2021 р.), склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють 8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить 75, 48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» ( питання 1 порядку денного )

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Підписи:

Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

………………………………….

/ Хомицький Я.П. /

Секретар тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

………………………………….

/ Почтар С.А. /

Член тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

………………………………….

/ Кибукевич В.В. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють 8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить 75, 48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. ( питання 2 порядку денного )

Проект рішення:

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера -юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В. С., Секретарем – представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 ) – Новосад Ю.Ф.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів обрати представника акціонера -юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В. С., Секретарем – представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 ) – Новосад Ю.Ф.

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Кибукевич В.В. /

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють 8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить 75, 48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

«Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

( питання 3 порядку денного )

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( представника акціонера ). Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня з питання № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства. Регламент роботи: – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ; – час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин. Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10%, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення про вчинення та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера ( представника акціонера ). Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування. Засвідчення бюлетеня з питання № 1 порядку денного Загальних зборів щодо «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів» засвідчує Голова тимчасової Лічильної комісії. Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів ( включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні ) і посадових осіб Товариства. Регламент роботи: – встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ; – час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин. Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Кибукевич В.В. /

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють 8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить 75, 48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 4 порядку денного )

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік затвердити, визнати його роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік затвердити, визнати його роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Кибукевич В.В. /

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство)

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють 8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить 75, 48 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 5 порядку денного )

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік затвердити, визнати його роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували бюлетенями:

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік затвердити, визнати його роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

………………………………….

/ Кибукевич В.В. /

 

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розляд звіту  Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 6 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2019 році  затвердити, визнати її роботу задовільною.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2019 році  затвердити, визнати її роботу задовільною.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

 

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розляд звіту  Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 7 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2020 році  затвердити, визнати її роботу задовільною.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2020 році  затвердити, визнати її роботу задовільною.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

 

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 8 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році  затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році  затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства ( Протокол   № 6/2021/НР/Ч від 01.04.2021 р.), склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду» ( питання 9 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році  затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2020 році визнати задовільною.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році  затвердити. Роботу Ревізійнї комісії Товариства у 2020 році визнати задовільною.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік»  ( питання 10 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Аудиторської фірми «НИВА-АУДИТ» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю ) Код ЄДРПОУ: 21095329, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Аудиторської фірми «НИВА-АУДИТ» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю ) Код ЄДРПОУ: 21095329, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» ( питання 11 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про схвалення Рішення Наглядової ради про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік» ( питання 12 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства Аудиторської компанії «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»  Код ЄДРПОУ: 21326993, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Твариства про обрання суб’єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства Аудиторської компанії «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»  Код ЄДРПОУ: 21326993, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 13

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» ( питання 13 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 14

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік» ( питання 14 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 15

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік» ( питання 15 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2019 році Товариство має прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 155 278 тис. грн. 2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2019 році Товариство має прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 155 278 тис. грн. 2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 16

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік» ( питання 16 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 17

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік» ( питання 17 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2020 році Товариство отримало збитки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 10 784 тис. грн. 2. У зв’язку з отриманими збитками – відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2020 році Товариство отримало збитки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 10 784 тис. грн. 2. У зв’язку з отриманими збитками – відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 18

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства»

                                               ( питання 18 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

–              – Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ   «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ:  33919135 );

–                    – Ковальчука В. С. – представника акціонера Товариства, юридичної особи  – ТОВ «КОНТІ- БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ:  33125029 );

Блощаневича С.М. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «ОБОЛОНЬ» ( Код ЄДРПОУ: 05391057 ).

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

–              – Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ   «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ:  33919135 );

–                    – Ковальчука В. С. – представника акціонера Товариства, юридичної особи  – ТОВ «КОНТІ- БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ:  33125029 );

Блощаневича С.М. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

  ( Код ЄДРПОУ: 05391057 ).

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 19

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства» ( питання 19 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Припинити повноваження  Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

–                      – Левківського Р.М. – Голови Ревізійної комісії Товариства;

–                      – Матрунчик О.П. – заступника Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Ревізійну комісію ( Ревізора ) Товариства не обирати.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Припинити повноваження  Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

–                      – Левківського Р.М. – Голови Ревізійної комісії Товариства;

–                      – Матрунчик О.П. – заступника Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Ревізійну комісію ( Ревізора ) Товариства не обирати.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 20

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладитимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради»  ( питання 20 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

–                      – Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ:  33919135 );

–                      – Ковальчука В. С. – представника акціонера Товариства, юридичної особи  – ТОВ   «КОНТІ- БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ:  33125029 );

–                      – Матрунчик О.П. – акціонера Товариства.

2. Обрати Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» Головою Наглядової ради Товариства.

3. Укласти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

 4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради. 

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Обрати Членами Наглядової ради Товариства:

–                      – Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ:  33919135 );

–                      – Ковальчука В. С. – представника акціонера Товариства, юридичної особи  – ТОВ   «КОНТІ- БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ:  33125029 );

–                      – Матрунчик О.П. – акціонера Товариства.

2. Обрати Новосад Ю.Ф. – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «МОЛПРОМ- ІНВЕСТОР» Головою Наглядової ради Товариства.

3. Укласти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів. Встановити, що Голова та Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

 4. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради. 

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 21

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення»

 ( питання 21 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 1 500 000 000, 00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю (придбання сировини, обладнання, реалізація власної продукції і т.і.) Товариства і передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності,  та можуть вчинятись Товариством з контрагентами – суб’єктами підприємницької діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів –  не більш ніж 1 500 000 000, 00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:

а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 22

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2019 р. – 2021 р. з АТ «Укрексімбанк»  ( питання 22 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2019-2021 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

 

-Додаткова угода №19-35KV0064-0001 від 29.07.2020 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KV0064-0002 від 30.12.2020 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KV0064-0003 від 01.02.2021 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0001 від 31.03.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0002 від 29.07.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0003 від 30.12.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0004 від 01.02.2021 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0023 від 30.07.2019 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0024 від 07.11.2019 р. до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0025 від 12.03.2020 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0026 від 29.07.2020 р. до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0027 від 01.02.2021 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Договір №6515Z20-0005 від 19.08.2020 р. про внесення змін до іпотечного договору №6515Z20 від 27.11.2015 р.;

-Договір №6515Z11-0007 від 22.08.2019 р. про внесення змін до договору застави №6515Z11 від 24.07.2015 р.;

-Договір №6515Z11-0008 від 30.06.2020 р. про внесення змін до договору застави №6515Z11 від 24.07.2015 р.;

-Договір №6515Z15-0005 від 30.06.2020 р. про внесення змін до договору застави №6515Z15 від 24.07.2015 р.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2019-2021 рр. із АТ «Укрексімбанк», а саме:

 

-Додаткова угода №19-35KV0064-0001 від 29.07.2020 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KV0064-0002 від 30.12.2020 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KV0064-0003 від 01.02.2021 р.  до кредитного договору №19-35KV0064 від 07.11.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0001 від 31.03.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0002 від 29.07.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0003 від 30.12.2020 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №19-35KО0017-0004 від 01.02.2021 р.  до кредитного договору №19-35KО0017 від 30.07.2019 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0023 від 30.07.2019 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0024 від 07.11.2019 р. до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0025 від 12.03.2020 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0026 від 29.07.2020 р. до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Додаткова угода №6513N3-0027 від 01.02.2021 р.  до генеральної кредитної угоди №6513N3 від 17.04.2013 р.;

-Договір №6515Z20-0005 від 19.08.2020 р. про внесення змін до іпотечного договору №6515Z20 від 27.11.2015 р.;

-Договір №6515Z11-0007 від 22.08.2019 р. про внесення змін до договору застави №6515Z11 від 24.07.2015 р.;

-Договір №6515Z11-0008 від 30.06.2020 р. про внесення змін до договору застави №6515Z11 від 24.07.2015 р.;

-Договір №6515Z15-0005 від 30.06.2020 р. про внесення змін до договору застави №6515Z15 від 24.07.2015 р.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

          ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 23

    

                              на річних Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

06.05. 2021 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., Члена Лічильної комісії – Кибукевича В.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 06.05.2021 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 06.05.2021 р.», для участі у річних Загальних зборах прибуло 5 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  8 497 064 голосуючими акціями Товариства, що становить   75, 48 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення та надання повноважень Генеральному директору на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк»  ( питання 23 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк». Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:а)        Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.    б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

8 497 064 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

1. Відповідно до статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання,  які  можуть вчинятись Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 500 000 000, 00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання правочинів з АТ «Укрексімбанк». Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах:а)        Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.    б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на  вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

 

 

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Почтар С.А. /

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………….   

   / Кибукевич В.В. /

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.