ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1 на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» 20.04. 2017 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1

    

                            на річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                 Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі за текстом – Товариство)

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

20.04. 2017 року

 

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Хомицького Я.П. та Секретаря тимчасової Лічильної комісії – Почтар С.А., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства ( Протокол   № 3/2017/НР/П від 13.03.2017 р.), склали даний протокол про наступне:

 

Дата проведення голосування: 20.04.2017 р.

 

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів, згідно складеного Реєстраційною комісією « Переліку акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ) ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», які  зареєструвалися для участі у річних ( чергових )  Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 р.», для участі у Загальних зборах прибуло 7 акціонерів ( Уповноважених представників акціонерів ), які у сукупності володіють  11 257 250 голосуючими акціями Товариства, що становить   99,996 %  від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.

 

Питання, винесене на голосування:

 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ( питання 1 порядку денного )

 

 

Проект рішення:

 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

 

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Почтар С.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

 

 

 

Підписи:

 

Голова тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

 

   ………………………………….

   / Хомицький Я.П. /

Секретар тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів

 

   ………………………………….   

      / Почтар С.А. /

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.

Залишити відповідь