ПРОТОКОЛ № 5/2020/НР/Ч чергового засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

ПРОТОКОЛ № 5/2020/НР/Ч

чергового засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

Ідентифікаційний код : 00293462 ( далі за текстом – Товариство )

смт. Рокитне, Рівненська область

 

30.11.2020 року

I. Загальна інформація

Дата складання протоколу:

30.11.2020 року

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства :

Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, буд. 18, зал засідань

Вид засідання:

чергове

Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства:

30.11.2020 року

Час початку засідання Наглядової ради Товариства:

11 год. 00 хв.

Час закінчення засідання Наглядової ради Товариства:

11 год. 45 хв.

Чисельний склад Наглядової ради Товариства:

3 ( три ) акціонера

Особи присутні на засіданні Наглядової ради Товариства:

1. Голова Наглядової ради Товариства :

Новосад Ю.Ф. ( представник акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» Код ЄДРПОУ: 33919135 );

2. Член Наглядової ради :

Ковальчук В.С. ( представник акціонера – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» Код ЄДРПОУ: 33125029 ).

II. Запрошені без права голосу

   

1.

Генеральний директор Товариства Паробочий Леонід Васильович

2.

Фінансовий директор Товариства Сад Сергій Іванович

3.

Заступник комерційного директора Товариства Ретівова Світлана Миколаївна

4.

Начальник юридичного відділу Товариства Кибукевич Віталій Володимирович

На момент засідання, присутні більше половини Членів Наглядової ради Товариства , відповідно до п.11.21 Статуту Товариства засідання є правомочним приймати рішення з усіх питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства ( далі за текстом – Наглядова рада ).

III. Організаційні питання

Обрання Головуючого та Секретаря чергового засідання Наглядової ради

Слухали:

Ковальчука В.С., який запропонував обрати Головуючою чергового засідання Наглядової ради представника акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» (Код ЄДРПОУ: 33919135) – Голову Наглядової ради – Новосад Ю.Ф., Секретарем – представника акціонера – юридичної особи ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука В.С.

Голосували:

Новосад Ю.Ф. «За», Ковальчук В.С – «За», «Проти» – немає, «Утримався» – немає.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючою чергового засідання Наглядової ради – Новосад Ю. Ф., Секретарем – Ковальчука В.С.

Порядок денний :

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

ІV. Основні положення виступів та результати голосування з питань

винесених на чергове засідання Наглядової ради

Питання № 1. «Про надання згоди на вчинення значного правочину».

Слухали:

Заступника комерційного директора Товариства Ретівову С.М., яка запропонувала укласти Договір на поставку у 2021 році склотари, яку виробляє Товариство, для ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» ( Код ЄДРПОУ: 30965655 ). По попередній згоді, сума договору не буде перевищувати 150 млн.грн.

Слухали:

Начальника юридичного відділу Товариства Кибукевича В.В., який зауважив, що в дотримання ЗУ «Про акціонерні товариства» № 514-VІ від 17.09.2008 р. ( п.1 Ст.70 Розділ ХІІІ ) та п. 11.4.29 Розділу 11 Статуту Товариства, Наглядовій раді необхідно надати згоду на вчинення такого значного правочину, так як ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить більше 10, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ( 833,541 млн.грн.).

Слухали:

Голову Наглядової ради Новосад Ю.Ф., яка запропонувала прийняти рішення про вчинення значного правочину – Договору на поставку у 2021 році склотари, яку виробляє Товариство, для ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» ( Код ЄДРПОУ: 30965655 ), на суму, що не первищуватиме 150 млн. грн. та надати повноважень Генеральному директору Товариства на підписання відповідного Договору, та усіх інших документів, необхідних для забезпечення виконання цього Договору.

Голосували:

Новосад Ю.Ф. – «За», Ковальчук В.С – «За», «Проти» – немає, «Утримався» – немає.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

1. Товариству укласти значний правочин – Договір на поставку у 2021 році склотари, яку виробляє Товариство, для ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 30965655), на суму, що не перевищуватиме 150 млн.грн.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання відповідного Договору, та усіх інших документів, необхідних для забезпечення виконання цього Договору.

Члени Наглядової ради не мають зауважень до процедури підготовки та проведення засідання Наглядової ради та згодні із рішеннями, викладеними вище.

Підписи:

Голова Наглядової ради Товариства :

Новосад Ю.Ф.

(представник акціонера – юридичної особи

ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР»

Код ЄДРПОУ: 33919135 )

_____________________________

30.11.2020 р.

Член Наглядової ради :

Ковальчук В.С.

(представник акціонера – юридичної особи

ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД»

Код ЄДРПОУ: 33125029 )

_____________________________

30.11.2020 р.

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.