Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 14.11.2013 року.

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування

по питанням порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

14.11. 2013 року

 

  Дата проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 14.11.2013 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими  Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

                                         І.  Організаційні питання:

 

  1. Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів

 

         Рішення: Розпочати Загальні збори під час проведення яких дотримуватись слідуючого регламенту їх проведення :

–          час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів не перевищує 30 хвилин;

–          час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 20 хвилин.

 

    Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

  Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 253 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 11/2013/НР/П від 05.11.2013 р. ).

 

                       ІІ. Питання порядку денного Загальних зборів :

        

  1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
  2. Про отримання Товариством кредитів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573)на наступних істотних умовах:

2.1.    Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;

2.2.    Кредит отримати двома кредитними лініями, а саме:

(а)  в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро;

(б)  в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро;

2.3.    В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари: нерухоме та рухоме майно, залишки сировини та готової продукції, майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції, інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);

2.4.    Уповноважити та надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів;

2.5.    Затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ».

 

 

  1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів»

 

       Рішення:  Для забезпечення належної роботи Загальних зборів, а саме : надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань,  оформлення результатів голосувань, а також вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії –Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії Афіногенової Т.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 253 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 11/2013/НР/П від 05.11.2013 р. ).

 

 

  1. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:

 

  1. Про отримання Товариством кредитів в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573)на наступних істотних умовах:

2.1.       Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;

2.2.     Кредит отримати двома кредитними лініями, а саме:

(а) в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро;

                     (б)  в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро;

2.3.     В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари: нерухоме та рухоме майно, залишки сировини та готової продукції, майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції, інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);

2.4.    Уповноважити та надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або         визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів;

2.5.    Затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ».

 

Рішення:

 

  1.  Отримати Товариством кредит в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ідентифікаційний код 21574573)  на наступних умовах:

2.1.   Максимальний ліміт кредитування: не більше 14 000 000,00 (Чотирнадцяти мільйонів) євро;

2.2.   Кедит отримати двома кредитними лініями, а саме:

      (а)   в розмірі, що не перевищує 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) євро. (  Строк користування кредитними коштами: не більше 120 місяців, процентна ставка: в розмірі не більше 12 % річних з можливістю її збільшення на 2 % річних у разі порушення Товариством зобов’язань перед ПАТ «БАНК ФОРУМ» , комісії: в розмірі та на умовах, встановлених тарифами ПАТ «БАНК ФОРУМ»)

      (б)   в розмірі, що не перевищує 3 000 000,00 (Три мільйони) євро (  Строк користування кредитними коштами: 12 місяців, процентна ставка: в розмірі не більше 11,5 % річних з можливістю її збільшення на 2 % річних у     разі порушення Товариством зобов’язань перед ПАТ «БАНК ФОРУМ», комісії: в розмірі та на умовах, встановлених тарифами ПАТ «БАНК ФОРУМ»)

2.3.   В якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства надати ПАТ «БАНК ФОРУМ» в заставу та іпотеку цілісний майновий комплекс з виробництва склотари, а саме:

(а) передати в іпотеку нерухоме майно, що належить Товариству та знаходиться за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18 та зазначене в Додатку № 1 до Протоколу Загальних зборів;

(б) передати в заставу рухоме майно (обладнання, машини і устаткування, інше), що належить Товариству та зберігається за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18 та зазначене в Додатку № 1 до Протоколу Загальних зборів;

(в) передати в заставу залишки сировини та готової продукції, що належать Товариству та зберігаються за адресою: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт. Рокитне, вул. Пролетарська, 18.

(г)  майнові права вимоги грошових коштів за договорами (контрактами) поставки продукції (склотари);

(д) інше наявне у власності Товариства майно (в разі необхідності);

2.4.  Уповноважити Паробочого Леоніда Васильовича – Голову Правління Товариства або визначену ним особу (шляхом надання відповідної довіреності) на укладення з ПАТ «БАНК ФОРУМ» від імені Товариства відповідного кредитного договору / іпотечного договору / договору застави з правом укладення будь-яких договорів про внесення змін (додаткових договорів / угод) до зазначених договорів, а також з правом визначення решти істотних умов усіх цих договорів, що прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, та в подальшому – забезпечити виконання Товариством умов усіх вказаних договорів, для чого надати Паробочому Леоніду Васильовичу – Голові Правління Товариства або визначеній ним особі право підпису усіх необхідних документів, що пов’язані з виконанням цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.5.  У відповідності до вимог ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 9.44.7 п. 9.44 Статуту Товариства затвердити ринкову вартість майна, що пропонується в іпотеку ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

(а) нерухомості в сумі 28 636 112,00 грн. (Двадцять вісім мільйонів шістсот тридцять шість тисяч сто дванадцять гривень 00 копійок);

(б) рухомого майна (основні засоби: обладнання, машини і устаткування) в сумі    191 160 995,00 грн. (Сто дев’яносто один мільйон сто шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок);

(в) рухомого майна (запаси, готова продукція) в сумі 31 219 996,77 грн. (Тридцять один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 77 копійок).

 

      

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 253 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

що складає   98, 83% від загальної кількості голосів

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………………………..

       / Афіногенова Т.А. /

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , , . Закладки постійне посилання.