Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 18.07.2013 року.

                                        ПРОТОКОЛ     

                            Лічильної комісії про підсумки голосування

        по питанням порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                         ( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

18.07. 2013 року

 

  Дата проведення  річних ( чергових ) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 18.07.2013 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими ) Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

                                         І.  Організаційні питання:

 

 1. Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів

 

         Рішення: Розпочати Загальні збори під час проведення яких дотримуватись слідуючого регламенту їх проведення :

–          час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів не перевищує 20 хвилин;

–          час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 

    Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

  Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 7/2013/НР/Ч від 10.06.2013 р. ).

 

                       ІІ. Питання порядку денного Загальних зборів :

 

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товаристваза 2012 рік,   

      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

 1. Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 2. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за

           наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
 3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, розмірудивідендів за 2012 рік, строку та порядку їх виплати.
 4. Про обрання заступника Голови Правління Товариства.

 

 1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів»

 

       Рішення:  Для забезпечення належної роботи Загальних зборів, а саме : надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань,  оформлення результатів голосувань, а також вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісіїАфіногенової Т.А., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 7/2013/НР/Ч від 10.06.2013 р. ).

 

 

 1. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

 

       Рішення:

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
 2. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 1. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 

       Рішення:

 1. « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році » затвердити.
 2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 1. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

 

       Рішення:

 1. « Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік » затвердити.
 2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 1. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік»

 

       Рішення:   Затвердити « Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік »

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 1. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік»

 

       Рішення:  Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 1. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, розміру дивідендів за 2012 рік, строку та порядку їх виплати»

 

         Рішення:

 1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 21 028 тис. грн .
 2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
 3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не

проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

 1. По восьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання заступника Голови Правління Товариства»

 

         Рішення:

 1. Обрати заступником Голови Правління Товариства – Фінансового директора Товариства Сада Сергія Івановича.
 2. Затвердити умов договору цивільно правового характеру, що укладатиметься з Садом С.І., відповідно до доданого зразка.
 3. Уповноважи Голову Наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства договору цивільно-правового характеру, що укладатиметься з Садом С.І. 

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 257 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

   ………………………

 / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

   ………………………

 / Афіногенова Т.А. /

 

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів. Закладки постійне посилання.