Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 24.04.2014 року.

                                       ПРОТОКОЛ     

                            Лічильної комісії про підсумки голосування

        по питанням порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                         ( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

24.04. 2014 року

 

  Дата проведення  річних ( чергових ) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 24.04.2014 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими ) Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

                                         І.  Організаційні питання:

 

1.      Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів

 

         Рішення: Розпочати Загальні збори під час проведення яких дотримуватись слідуючого регламенту їх проведення :

–          час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів не перевищує 20 хвилин;

–          час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

 

    Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду  кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

  Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 5/2014/НР/П від 21.03.2014 р. ).

 

                       ІІ. Питання порядку денного Загальних зборів :

 

1.      Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

2.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік,   

      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3.      Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.      Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення за

           наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5.      Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

6.      Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7.      Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру дивідендів за 2013 рік, строку та порядку їх виплати.

 

1.     По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів»  

 

       Рішення:  Для забезпечення належної роботи Загальних зборів, а саме : надання роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань,  оформлення результатів голосувань, а також вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії Козлової Н.П., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

 

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія ( Протокол за № 5/2014/НР/П від 21.03.2014 р. ).

 

 

     2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

 

       Рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2013 рік затвердити.

2. Роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

     3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 

       Рішення:

1. « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2013 році » затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

     4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

 

       Рішення:

1. « Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік »  затвердити.

2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

     5. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік»

 

       Рішення:   Затвердити « Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік »

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

     6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік»

 

       Рішення:  Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

 

     7. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру  дивідендів за 2013 рік, строку та порядку їх виплати»

 

         Рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 6 221 тис. грн .

2.  Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

3.  Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не

проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

         Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 252 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

       –        голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах )

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

  ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

  ………………………………………..

       / Козлова Н.П. /

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , , . Закладки постійне посилання.