Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 28.04.2015 року.

                                       ПРОТОКОЛ     

                            Лічильної комісії про підсумки голосування

        по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів

       Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

                                         ( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

28. 04. 2015 року

 

  Дата проведення  річних ( чергових )  Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» ( далі за текстом – Товариство )  : 28.04.2015 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними ( черговими )  Загальними зборами акціонерів Товариства ( далі за текстом – Загальні збори ) : 

 

          Результати голосування з питань Порядку денного Загальних зборів

 

По першому питанню порядку денного: « Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів ». 

 

Прийняте рішення:

  Головою Загальних зборів обрати Уповноваженого представника акціонера-юридичної особи  ТОВ «КОНТІ-БУД УЖГОРОД» ( Код ЄДРПОУ: 33125029 ) – Ковальчука Валентина Сергійовича, Секретарем – Директора акціонера – юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» ( Код ЄДРПОУ: 33919135 )  –  Новосад Юлію Федорівну.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 6/2015/НР/П від 17.03.2015 р. ).

 

 

 

По другому питанню порядку денного: « Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ».

 

Прийняте рішення:

  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови Лічильної комісії –Хомицького Я.П., Секретаря Лічильної комісії – Євпат М.Л., строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала призначена Наглядовою радою Реєстраційніа комісія

( Протокол за № 6/2015/НР/П від 17.03.2015 р. ).

 

 

 

 

 

 

 

По третьому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів ».

 

Прийняте рішення:

  Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

 

  Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. 

  Рішення Загальних зборів з питань порядку денного, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

  Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування  встановленого зразка. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника ).

  Рішення, прийняте на Загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у Загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб Товариства. 

 

Регламент роботи:

– встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів до 20 хвилин ;

– час для виступів учасників Загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 10 хвилин.

  Загальні збори провести без перерви. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

По четвертому питанню порядку денного: « Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління ».

 

Прийняте рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2014 рік затвердити.

2. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

 

 

По пятому питанню порядку денного: « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства  у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ».

 

Прийняте рішення:

1. « Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства   у 2014 році » затвердити.

2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

По шостому питанню порядку денного: « Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії ».

 

Прийняте рішення:

1.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік   затвердити.

2. Роботу Ревізійнї комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

По сьомому питанню порядку денного: « Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік ».

 

Прийняте рішення:

Затвердити « Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік ».

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

По восьмому питанню порядку денного: « Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік ».

 

Прийняте рішення:

  Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік,  що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал .

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По девятому питанню порядку денного: « Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків ) Товариства, розміру  дивідендів за 2014 рік, строку та порядку їх виплати ».

 

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 129 800 тис. грн .

2. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

По десятому питанню порядку денного: «Про скасування внутрішніх Положень Товариства».

 

Прийняте рішення:

  Скасувати затверджені рішенням та засвідчені Протоколом річних ( чергових ) Загальних зборів акціонерів Товариства  за № 15 від 04.04.2011 р. внутрішні Положення Товариства , а саме:

§          Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».

§          Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».

§          Положення про Правління ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».

§          Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Рокитнівський скляний завод».

 

 

Голосували бюлетенями:

 

 

«ЗА»

11 257 250 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«ПРОТИ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

«УТРИМАВСЯ»

       –         голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Кількість бюлетенів ( голосів по них ), визнаних недійними: 0 бюлетенів (  0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ).

Підрахунок  голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

 

  ………………………………………..

        / Хомицький Я.П. /

Секретар Лічильної комісії

Загальних зборів

  ………………………………………..

       / Євпат М.Л. /

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , , , . Закладки постійне посилання.