Historia fabryki

Historia fabryki

Historia firmy rozpoczęła się w ubiegłym wieku. Pierwszy właściciel – belgijski kapitalista Rosenberg, który w 1898 roku kupił ziemię ruchomych piasków i wybudował fabrykę szkła o wydajności ok. 12 mln półlitrowych butelek rocznie. W tym czasie była to duża firma, zatrudniająca 270 pracowników. W tym czasie większą była tylko Konstiantynowska fabryka, wydajność której wynosiła 20 mln butelek.

Na rynek Polski w fabryce pracowało dwa piece szkła, z których z jednego ręcznie produkowano szkło okienne, z drugiego – butelki różnej pojemności.

W 1939 roku, po przyłączeniu Ukrainy Zachodniej do USRR, zakład stał się własnością państwa i aż do początku II wojny światowej produkowane butelki.

Potem była wojna, okupacja. Zakład leżał w gruzach. Po wyzwoleniu Rokytnego 6 stycznia 1944 roku pracownicy, mieszkańcy wsi zaczęli odbudowywać przedsiębiorstwo.

Od 1950 roku zakład niemal co roku zwiększa swoje moce produkcyjne. Szczególnie szybkim tempem wdrażano mechanizację produkcji w latach 1950-1967.

W 1975 roku zakład otrzymał halę warsztat mechaniczny Nr 2 do produkcji szklanych opakowań do konserw na urządzeniach PVM- 12 i ZPVM-3. W latach 1984-1986 roku, przeprowadzono modernizację systemu technicznego hali Nr 1.

Szczególnie dynamicznie P.S.A. „Rokytniwska fabryka szkła” rozwija się na początku lat 90-tych: wdrożona drastyczne zmiany w kierunku zwiększenia mocy produkcyjnych i poprawę bazy technologicznej przedsiębiorstwa, a w 1994 roku firma rozpoczęła pełną restrukturyzację produkcji.

W celu zapewnienia konkurencyjności produktów w kwietniu 2000 roku jako paliwo technologiczne do produkcji zaczęto używać gazu ziemnego zamiast oleju opałowego, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów produkcji.

W 2004 roku firma po raz pierwszy wśród przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego WNP i Europy Wschodniej opracowała i wdrożyła proces lekkiego rozdmuchu szkła (LPBB). Zastosowanie tej technologii pozwoliło zredukować wagę butelki o 10 procent, zapewnić równomierne rozprowadzenie szkła na ściankach butelki w procesie jego formowania, co z kolei wpływa na poprawę wskaźnika hydrostatycznego ciśnienia butelki, który wynosi 20 atmosfer.

W 2006 roku rozpoczęła się budowa nowego kompleksu opakowań szklanych. Realizacja projekt była możliwa dzięki kredytu, otrzymanego w jednym z banków Czech. A w następnym – 2007 roku, nowy kompleks produkcyjny opakowań szklanych został oddany do eksploatacji. Ten kompleks produkcyjny opakowań szklanych jest w pełni zautomatyzowany.

Struktura nowego kompleksu opakowań szklanych składa się z: zautomatyzowanej hali montażowej o wydajności 400 ton szkła pierwotnego na dzień opłaty, która w pełni pokrywa zapotrzebowanie przedsiębiorstwa; hali opakowań szklanych wyposażonej w 3 czeskie ośmiosekcyjne linie produkcyjne AL-118 o wydajności 600 000 jednostek dziennie, wyposażonej w piec do topienia szkła, moc produkcyjna 240 ton szkła na dobę; magazynów o powierzchni 15 tys mkw, co pozwala na przechowywanie wyrobów gotowych w technologicznie i ekologicznie akceptowalnych warunkach.

Firma wdrożyła system zarządzania jakością, który spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2009.

W swoim historycznym rozwoju firma była podporządkowana do różnych stowarzyszeń i ministerstw, 6 grudnia 1996 roku Rokytniwska fabryka szkła, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenie zmieniła nazwę na O.S.A. „Rokytniwska fabryka szkła”, a od 4 kwietnia 2011 roku na P.S.A. „Rokytniwska fabryka szkła”.

Należy wskazać, że za czas swojego istnienia, przy zachowaniu tradycyjnej jakości, firma doświadczyła zarówno wzloty i upadki. W czasie kryzysu gospodarczego 2009 roku, wraz ze wzrostem cen energii, zakład poniósł znaczne straty finansowe, utracił niektóre rynki.

W związku z tym w kontekście wspomnianych powyżej problemów, powstało pytanie zmian. Na początku 2014 roku P.S.A. „Rokytniwska fabryka szkła” została wykupiona przez grupę kapitałową „Kontinium”, który koordynuje wiele projektów biznesowych na Ukrainie.

Nowi właściciele natychmiast postawił szereg podstawowych zadań niezbędnych do wdrożenia przez kierownictwo, a mianowicie: odnowa produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych, tworzenie miejsc pracy, tworzenie nowych rynków dla produktów gotowych, zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, a najważniejsze – pozyskanie inwestycji dla przyszłych modernizacji i wprowadzenia nowych technologii produkcji na przestrzeni lat 2014-2016.

Tak więc, w najkrótszym czasie, dzięki skutecznemu zarządzaniu, odpowiedniej technicznej i kadrowej polityce udało się osiągnąć trwałe wyniki biznesowe, zwiększyć sprzedaż, znaleźć i przyciągnąć nowych klientów opakowań szklanych, co doprowadziło do poprawy wyników finansowych. Wszystko wskazuje na pozytywne tendencje w rozwoju firmy i potwierdza pozycję wzmocnienie pozycji rynkowej.

Jednak historię firmy tworzą, przede wszystkim, jej pracownicy pracowników. Podstawą każdej produkcji są ludzie, ich umiejętności, profesjonalizm, energia, oni zadają rytm pracy zakładu.

Obecnie P.S.A. „Rokytniwska fabryka szkła” to firma, która spełnia najwyższe wymagania międzynarodowych standardów wydajności produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń, jakości produktu i ochrony społecznej. To wizytówka regionu, jego historia, jego duma. Ponieważ życie prawie każdej rodziny Rokytnego jest nieodłącznie powiązane z przedsiębiorstwem, które z nadzieją i ufnością patrzy w przyszłość.

 

Katalog