Додаток 1

                                                           

                                                   до Протоколу  № 1/2021/АК від 11.03.2021 р.

                            засідання Аудиторськог комітету ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»

                                                   

 

 

                                    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                 Рішенням Аудиторського комітету

                                                     Приватного акціонерного товариства

                                                   «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

                                                     Протокол за № 1/2021/АК від 11.03.2021 р.

 

 

 

 

                 ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

       на проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

                          

Приватного акціонерного товариства «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД

                  Ідентифікаційний код : 00293462  ( далі – Товариство )  

                                               за 2020 рік

 

 

                                          І. Загальні положення

№ за/п

 

1.

Веб-сайт Товариства, на якому розміщено Тендерну документацію

 

https://rsz.com.ua

 

2.

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

( № 2258-VIII від 21.12.2017 р. ) ( далі – Закон ). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених цим Законом.

 

3.

Відомості про Товариство

3.1.

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

 

3.2.

Скорочене найменування:

ПРАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

 

3.3.

Повне найменування англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ROKITNOVSKIY GLASS WORK»

 

3.4.

Скорочене найменування англійською мовою:

 

PJSC «ROKITNOVSKIY GLASS WORK»

3.5.

Ідентифікаційний код:

00293462

 

3.6.

Місцезнаходження:

Україна, 34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вулиця Пролетарська, будинок 18

 

3.7.

Контакти:

Телефон: ( 03635 ) 2-19-88

Електронна  пошта: Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua

Контактна особа: Фінансовий директор Товариства – Сад Сергій Іванович

 

3.8.

Основні види діяльності:

23.13. Виробництво порожнистого скла;

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами чищення;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

 

3.9.

Дані щодо діяльності та фінансового стану:

Фінансова звітність Товариства та  публічна інформація щодо нього розміщена на веб-сайті: https://rsz.com.ua

 

                            ІІ. Організація проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ( далі – Конкурс )

 

1.

Інформація про предмет Конкурсу

1.1.

Вид послуг:

Надання послуг з обов’язкового аудиту річної  фінансової звітності Товариства за 2020 рік

 

1.2.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

 

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31/12/2020 за період з 01/01/2020 р. по 31/12/2020 р., з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансовому стану Товариства і відповідності вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторського висновку  за результатами проведеного аудиту з метою  оприлюднення та подання їх до НКЦПФР.

 

1.3.

Місце надання послуг:

Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вулиця Пролетарська, будинок 18.

 

1.4.

Строки надання послуг:

Дата початку надання послуг: згідно умов Договору про надання аудиторських послуг.

Дата закінчення надання послуг: не пізніше 20.04.2021 р.

 

2.

Проведення Конкурсу

2.1.

Дата початку приймання конкурсних пропозицій

 

15.03.2021 р.

2.2.

Кінцевий строк приймання конкурсних пропозицій

 

30.03.2021 р.

2.3.

Строк розгляду та оцінювання наданих пропозицій

 

Строк розгляду та оцінювання конкурсних пропозицій не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій.

 

2.4.

Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу:

 

Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Замовника

 

2.5.

Недискримінація учасників:

 

Суб’єкти аудиторської діяльності, що включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу « Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», беруть участь у конкурсі на рівних умовах.

 

2.6.

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну конкурсної пропозиції:

 

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

 

2.7.

Інформація про мову, якою повинно бути складено конкурсну пропозицію:

 

Конкурсна пропозиція викладається українською мовою.

 

3.

Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності:

3.1.

Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

У Конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом, зокрема:

 

– відповідають встановленим Законом вимогам до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: « Суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес »;

– пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства України;

– за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

– можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати ( дипломи ) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– мають добру репутацію ( якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми не застосовувалися більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес );

– наявність чинного договіру страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України;

– суб’єкти аудиторської діяльності, їх власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Товариства, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи (вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності);

– та іншим вимогам, передбаченими Законом.

 

3.2.

До участі в Конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 

– не відповідають вимогам Закону;

– подали для участі у Конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали для участі у Конкурсі документи не у повному обсязі;

– подали для участі у Конкурсі документи з порушенням встановленого строку.

 

4.

Перелік та спосіб надання документів, які подаються для участі у Конкурсі

4.1.

Перелік документів, які надаються для участі у Конкурсі

 

Для участі у Конкурсі суб’єктом аудиторської діяльності, як виявив бажання взяти участь у Конкурсі ( далі – Претендент ) надаються такі документи ( відомості ):

 

– загальні відомості про Претендента (найменування, ідентифікаційний код, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, контактна особа, адреса електронної пошти, тощо);

– копія Виписки з ЄДР або Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чинного на день подання документів;

– копія витягу, що підтверджує реєстрацію Претендента в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, в тому числі в розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

– копія Статуту, чинного на дату надання, або, у разі відмови від подання повного тексту Статуту – Витяг із Статуту, що містить загальну інформацію, а також відомості щодо органів управління та їх повноважень або, у разі якщо державна реєстрація або остання зміна установчих/реєстраційних документів відбулась після 01.01.2016 р. – копію Опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з кодом доступу для перегляду установчих та реєстраційних документів в Єдиному державному реєстрі;

– документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Претендента щодо підпису документів, які подаються для участі у Конкурсі (копії документів про призначення/обрання керівника (протокол/рішення відповідного органу суб’єкта аудиторської діяльності, наказ про призначення, копія довіреності, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (у разі якщо документи підписує уповноважена особа);

– копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;

– копія рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

–  довідка довільної форми, засвідчена Претендентом,  про підтвердження, що сума винагороди Претендента за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– довідка про підтвердження відповідності вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;

– засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податку;

– засвідчена копія свідоцтва або витягу з реєстру платників ПДВ ( за наявності );

– засвідчена довідка довільної форми про відсутність у Претендентаобмежень, визначених статтею 27 Закону;

– конкурсна пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг претендента, а також строки виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ( Додаток 2 );

– проект договору про надання аудиторських послуг.

 

4.2.

Порядок подання документів

 

Документи дляучасті у Конкурсі подаються претендентам:

– особисто;

– на електронну пошту  Аудиторського комітету Товариства – Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua ;

– надсилаються на поштову адресу Товариства –

( Україна, 34200, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт.Рокитне, вул. Пролетарська, 18 )

у конверті з відміткою « На Конкурс ».

 

Копії документів, що подаються у складі документів для участі у Конкурсі, повинні бути належним чином засвідчені.

 

5.

Оцінка конкурсної пропозиції та результати конкурсу

5.1.

Перелік критеріїв оцінки конкурсних пропозицій

 

При прийнятті рішення щодо відбору Претендентів враховуються, зокрема, наступні фактори:

– відповідність Претендента встановленним критеріям відбору;

– результати контролю якості аудиторських послуг;

– цінова пропозиція;

– ділова репутація, досвід роботи тощо.

 

5.2.

Проведення оцінки конкурсних пропозицій

Аудиторський комітет Товариства ( далі – Комітет ) оцінює конкурсні пропозиції, подані претендентами, за встановленими критеріями відбору та приймає рішення про допуск Претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у Конкурсі.

У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначених у Законі та тендерній документації, Комітет приймає рішення про відхилення таких пропозицій. Про своє рішення Комітет повідомляє Претендента протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення Комітетом.

 

Визначення Претендентів, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється Комітетом з урахуванням ділової репутації Претендента, якості його послуг, досвіду надання аудиторських послуг, а також цінової політики.

 

За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Комітетом складається Звіт про висновки процедури відбору. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

Результати конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті Товариства https://rsz.com.ua в мережі Інтернет.

 

За результатами Конкурсу, Комітет представляє Наглядовій раді Товариства ( далі – Наглядова рада ) обгрунтовані Рекомендації щодо призначення Претендентів, які брали участь у Конкурсі.

 

Наглядова рада  розглядає Рекомендації Комісії, приймає рішення щодо обрання та формує Пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства щодо затвердження обраного суб’єкта ( суб’єктів ) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати Рекомендації Комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

 

6.

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності та укладання договору про надання аудиторських послуг

 

6.1.

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається Наглядовою радою Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства, які скликаються за ініціативи Наглядової ради.  Якщо Загальні збори не відбулися із-за відсутності кворуму, то суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається виключно рішенням Наглядової ради Товариства.

 

6.2.

Повідомлення про обрання суб’єкта аудиторської діяльності

 

Товариство протягом  одного робочого дня з дня прийняття рішення про обрання аудитора повідомляє електронною поштою обраного суб’єкта аудиторської діяльності, про прийняті рішення.

 

6.3.

Укладання договору про надання аудиторських послуг

 

Укладання договору про надання аудиторських послуг Товариством, відбувається після інформування про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідного органу державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком. Форма та спосіб надання повідомлення встановлюється таким органом державної влади.

Договір про надання аудиторських послуг укладається не пізніше ніж через тридцять робочих днів з дня прийняття рішення про обрання аудитора.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                  ДОДАТОК 1

 

до Тендерної документації на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської

         діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

                           ПрАТ « Рокитнівський скляний завод »  за 2020 рік

 

 

                                         КОНКУРСНА  ПРОПОЗИЦІЯ  

                                     ( форма, яка подається Претендентом на фірмовому бланку )

 

_____________________________  ( далі – Претендент ), в особі ____________________,

            / назва Претендента /                                                                                  / Уповноважена особа /

 

який ( яка ) діє на підставі ____________________________________________________________

                                            / додументи, що дають право Уповноваженій особі діяти від імені Претендента /

 

надаємо свою пропозицію щодо участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ

« Рокитнівський скляний завод» за 2020 рік ( далі – Конкурс ).

 

 

 

 

 

Ознайомившись з Тендерною документацію ПрАТ « Рокитнівський скляний завод» ( Код ЄДРПОУ: 00293462 ) ( далі – Товариство ), ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Товариства на таких умовах:

  1. Повне найменування Претендента__________________________________________________
  2. Адреса (юридична, фактична)__________________________________________________
  3. Телефон/факс/e-mail __________________________________________________________
  4. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)____________________________________________
  5. Особа, уповноважена на підписання документів пропозиції (прізвище, ім’я по батькові)____________________________________________________________________
  6. Ідентифікаційний код_________________________________________________________
  7. Банківські реквізити__________________________________________________________
  8. Ціна пропозиції, гривень: ___________________________________(цифрами та літерами)
  9. До ціни пропозиції включаються всі понесені витрати, вартість послуг із врахуванням суми податків, зборів, платежів, транспортних витрат, технічних витрат, витратних матеріалів, а також усіх інших витрат, що ми можемо понести під час виконання своїх зобов’язань за Договором про надання аудиторських послуг.

 

Найменування послуг

 

Граничний строк надання аудиторських послуг та їх результатів

 

Вартість

грн. без ПДВ

Вартість грн. з ПДВ

 

Проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансовому стану Товариства станом на 31.12.2020 р. і відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан Товариства

 

до 20.04.2021 р.

 

 

 

 

       Ознайомившись з вимогами, викладеними в Тендерній документації щодо участі у Конкурсі, ми маємо можливість і погоджуємось надати вищезгадані послуги відповідної якості та в установлені Товариством строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією Конкурсною пропозицією ми надаємо документи, передбачені Т

ендерною документацією, на підтвердження заявлених вимог, а саме:

 

 

 

 

 

______________________________________________           ______________                                                 __________________ 

( Посада уповноваженої особи Претендента )               ( підпис )                            М.П.                          ( П І Б )