«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

( Протокол за № 1/2022/НР/Ч від 07.03.2022 р.)

Інформаційне повідомлення

про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для 

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»

Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» Код ЄДРПОУ: 00293462 ( далі – Товариство ) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік ( далі – Конкурс ).

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Інформація щодо умов проведення Конкурсу, викладена у « Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства » ( далі – Порядок ) та у « Тендерній документації на проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства » ( далі – Тендерна документація ) , які оприлюднені на власному веб-сайті Товариства : http://rsz.com.ua.

До участі в Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»..

Фінансова звітність та публічна інформація доступна на офіційному веб-сайті Товариства: http://rsz.com.ua.

Контактна особа: Фінансовий директор Товариства – Сад Сергій Іванович.

тел.: (03635) 2-19-88, електронна пошта: Serhiy.Sad@rsz.rovno.ua.