Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних ( чергових ) Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» 23.03.2012 року.

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування

по питанням порядку денного на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод»

( Ідентифікаційний код : 00293462 )

 

смт. Рокитне, Рівненська область

 

23.03. 2012 року

 

Дата проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» (далі за текстом – Товариство) : 23.03.2012 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами :

 

І. Організаційні питання:

1. Затвердження регламенту розгляду питань порядку денного Загальних зборів

Рішення: Розпочати Загальні збори під час проведення яких дотримуватись слідуючого регламенту їх проведення: – час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів, у разі кумулятивного голосування Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

ІІ. Питання порядку денного Загальних збоів :

1.      Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік,

прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління.

3.      Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття

рішення за наслідками розляду звіту Наглядової ради.

4.      Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за

наслідками розляду звіту Ревізійної комісії.

5.      Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

6.      Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7.      Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, розміру дивідендів за 2011 рік,

строку та порядку їх виплати.

8.      Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.

9.      Про дострокове припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.

10.  Про припинення повноважень Членів Правління Товариства.

11.  Про обрання Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

12.  Про обрання Членів Правління Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

13.  Про обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Ревізійної комісії.

14.  Внесення змін до Статуту Товариства.

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів»

Рішення: Для підрахунку голосів під час голосування по питанням порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії – Хомицького Я.П., Члена Лічильної комісії – Євпат М.Л.

 

 

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Правління»

Рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визнати роботу Правління задовільною.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Наглядової ради»

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розляду звіту Ревізійної комісії»

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно звітності Товариства за 2011 рік.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

5. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік»

Рішення: Погодити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік»

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

7. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, розміру дивідендів за 2011 рік, строку та порядку їх виплати»

Рішення: Дивіденди за 2011 рік не виплачувати, а отримані прибутки направити на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

8. По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової Ради Товариства, а саме : ПАТ «Оболонь» ( Ідентифікаційний код: 05391057 ), Мініча Віктора Григоровича, Кибукевича Володимира Захаровича.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

9. По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про дострокове припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства»

Рішення: Дострокового припинити повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме : Бублієнка Василя Анатолійовича, Паробочого Леоніда Васильовича, Дударик Ганни Михайлівни.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

10. По десятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про припинення повноважень Членів Правління Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Голови Правління Товариства Мініча Григорія Івановича.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

11. По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: : «Про обрання Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними»

Рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох акціонерів, а саме:

§          ПАТ «Оболонь» (Ідентифікаційний код: 05391057);

§          Мініча Віктора Григоровича;

§          Мініча Григорія Івановича.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

ПАТ «Оболонь»

(Ідентифікаційний код: 05391057)

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Мініч Віктор Григорович

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Мініч Григорій Іванович

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правови договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Товариства і уповноважити Голову Правління Товариства на підписання таких договорів з обраними Членами Наглядової ради.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

12. По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Членів Правління Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними»

Рішення: Обрати Правління Товариства у складі трьох Членів, а саме:

§          Головою Правління – Паробочого Леоніда Васильовича ;

§          Заступником Голови Правління – Мініча Григорія Григоровича;

§          Секретарем Правління – Гордійчук Світлану Миколаївну.

Надати повноваження щодо затвердження умови контрактів, що укладатимуться з Членами ПравлінняНаглядовій раді Товариства і уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання таких договорів з обраними Членами Правління.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

13. По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Про обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Ревізійної комісії»

Рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі трьох акціонерів, а саме:

§          Бублієнка Василя Анатолійовича;

§          Кибукевича Володимира Захаровича;

§          Дударик Ганни Михайлівни.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Бублієнко Василь Анатолійович

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах акціонерів

Кибукевич Володимир Захарович

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах акціонерів

Дударик Ганна Михайлівна

11 261 255 голосів

що складає 33,33% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах акціонерів

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

Рішення: Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Бублієнка В.А., Заступника Голови Ревізійної комісії Товариства – Кибукевича В.З., Секретаря Ревізійної комісії Товариства – Дударик Г.М. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Членами Ревізійної комісії.Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання таких договорів з обраними Членами Ревізійної комісії.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін до Статуту Товариства»

Рішення: З метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Загальних зборів Мінічу Г.І. Уповноважити Голову Правління Товариства Паробочого Л.В. на організацію проведення державної реєстрації вказаних змін у відповідних органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших організаціях.

Результати голосування бюлетенями:

«ЗА»

11 261 255 голосів,

що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«ПРОТИ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«УТРИМАВСЯ»

– голосів,

що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість бюлетенів ( голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів ( 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

 

 

 

 

 

Лічильна комісія:

 

Підписи:

 

Голова Лічильної комісії Загальних зборів

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»

…………………….

/ Хомицький Я.П. /

Член Лічильної комісії Загальних зборів

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»

……………………

/ Євпат М.Л. /

 

Розміщено в Інформація для акціонерів та стейкхолдерів з тегами , , , . Закладки постійне посилання.